SZÁMÍTÓGÉP MEGOLDÁSOK

KIEMELT TECHNIKAI TÁMOGATÁS

Vállalkozásról

Az informatika széleskörű támogatását biz­to­sí­tó tevékenységek, melyek a vállal­kozás alap­ját képezik. Támoga­tásunk­kal biztosított a válalkozása infor­matikai háttere és rendel­kezésre állása.

Szolgáltatások

Általános gépjavítás, igény szerinti felú­jí­tás, fej­lesz­tési taná­csok. Szerver üze­mel­tetés és adminisztráció, virtualizáció. Szoftver fej­lesz­tés Windows platformra, web oldalak ter­ve­zése, fej­lesz­tése. Háló­zatok kiépí­tése, kar­ban­tar­tása.

Tanácsadás

Ügyfelek kiszolgálása csak teljeskörű és sze­mély­re szabott tájé­koz­tatás­sal le­het­sé­ges. Az elvárt szolgál­tatások kö­rét, és ezzel együtt az ügyfelek magas szintű igényeit, mint stratégiai szolgáltatást kínáljuk.